Niezależne niemieckie Biuro Kontaktów Gospodarczych                                            na
            rynek wschodnio- i zachodnioeuropejski

 

   

Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205
info@wirtschaftsberatung-al.de
Impressum AGB

 

 
O nas Usługi   Państwa profil   Prasa KONTAKT

 

 
 

 

Impressum

Wirtschaftsberatung al

Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
 
Tel.: +49 (0) 171-2742205


E-Mail
info@wirtschaftsberatung-al.de
http://www.wirtschaftsberatung-al.de
 

Realizacja techniczna i Layout

Daniel Michel

Wykluczenie odpowiedzialności

Biuro Kontaktów Gospodarczych BKL utworzyło te strony internetowe z największą starannością i ciągle stara się dbać o ich treść. Biuro Kontaktów Gospodarczych BKL nie przejmuje jednak żadnej odpowiedzialności i gwarancji za aktualność, poprawność i całość informacji przygotowanych na tych stronach. To dotyczy to również możliwości dostępu do na tych stronach przygotowanych informacji. Dotyczy to również możliwości dostępu, ich jakości lub sposobu wykonania, zarówno jak i wszelkich linków, na które te strony pośrednio lub bezpośrednio odsyłają. Wszystkie oferty są bez zobowiązania.

Biuro Kontaktów Gospodarczych BKL stanowczo oświadcza, że nie ma wpływu na kształt i zawartość odsyłanych stron. Dlatego też Biuro Kontaktów Gospodarczych BKL uchyla się tym samym stanowczo od odpowiedzialności za wszystkie treści odsyłanych stron i nie przyswaja tych treści. To oświadczenie dotyczy bez wyjątku zarówno wszystkie linki ukazane na stronie internetowej Biura Kontaktów Gospodarczych BKL, jak i wszystkich treści tych stron, do których te linki prowadzą.

Biuro Kontaktów Gospodarczych BKL nie odpowiada za pośrednie lub bezpośrednie szkody łącznie z następującymi szkodami materialnymi lub ideowymi, które mogą wyniknąć z użytkowania informacji opublikowanych na tych stronach. To wykluczenie z odpowiedzialności dotyczy również wszelkch szkód, które mogą wyniknąć z korzystania z opublikowanych informacji na stronach internetowych osób trzecich. Za treść, a w szególności za szkody, które powstaną z użytkowania lub niużytkowania tych oferowanych informacji odpowiada sam oferent tej strony, na którą zostało skierowane, nie ten, kto jedynie poprzez linki na tą publikację odsyła.

Ochrona danych

Wszystkie dane dobrowolnie powierzone przez Państwa Biurowi Kontaktów Gospodarczych w związku z tymi stronami internetowymi, traktujemy z największą starannością i z przestrzeganiem przepisów prawnych. Zobowiązujemy się traktować Państwa dane ściśle poufale, chronić je przed każdą nieuprawnioną interwencją i używać je tylko w przeznaczonym celu. Przy sporządzaniu wewnętrznych statystyk będą Państwa dane tak podsumowane, aby pojedyncze osoby nie zostały zidentyfikowane. Dane są zapisywane elektronicznie.

Prawo autorskie i patentowe

Ta strona internetowa i jej całkowita zawartość jest chroniona prawem autorskim, jak i innymi przemysłowymi prawami ochronnymi. Reprodukcja, zapis, przekład lub zmiana przedstawionych tutaj treści wymaga wyraźnej zgody Biura Kontaktów Gospodarczych BKL.