Nezávislá německá zprostředkovatelská hospodářská

kancelář

pro východo- a západoevropský trh

   

Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205

info@wirtschaftsberatung-al.de
Impressum AGB

 

 
O NÁS SLUŽBY VÁŠ PROFIL   TISK KONTAKT

 

 
 

 

Impressum

 

Hospodářská zprostředkovatelská kancelář

Wirtschaftsberatung al
Gärtnerstrasse 3,
25482 Appen, Deutschland
Tel.: +49 (0) 171-2742205

E-Mail : info@wirtschaftsberatung-al.de

http://www.wirtschaftsberatung-al.de

 

Technická realizace a nákres:

 

Daniel Michel

Morpheus._wpfc@web.de

 

Vyloučení záruky

Hospodářská zprostředkovatelská kancelář sestavila tyto internetové stránky s velkou péčí a stále usiluje o to, aby byl jejich obsah upravován. Přesto Hospodářská zprostředkovatelská kancelář nepřebírá žádnou záruku nebo garanci za aktuálnost, správnost nebo úplnost na stránkách zveřejněných informací. Totéž platí i pro přístupnost na těchto stránkách zveřejněných informací. Totéž platí i pro přístupnost, přístupovou kvalitu nebo způsob prezentace, právě tak pro veškeré odkazy, na kterých se přímo či nepřímo na těchto stránkách odkazuje. Všechny nabídky jsou nezávazné.

 

Hospodářská zprostředkovatelská kancelář výslovně prohlašuje, že nemá žádný vliv na vzhled a obsah odkazovaných stránek. Tímto se Hospodářská zprostředkovatelská kancelář výslovně distancuje od obsahu všech odkazovaných stránek a neosvojuje si je. Toto prohlášení platí bez výjimky také pro všechny stránky, na něž je odkazováno na internetové prezentaci Hospodářské zprostředkovatelské kanceláře, a pro jejich obsah.

 

Hospodářská zprostředkovatelská kancelář neručí za přímé ani nepřímé škody, popř.následné škody materiálního nebo duchovního druhu, které by mohly vzniknout použitím informací, zveřejněných na těchto stránkách. Toto neposkytnutí záruky platí také pro veškeré škody, které by vznikly použitím informací z těchto internetových stránkách na jiných internetových stránkách. Za obsah a především za škody, způsobené užitím či neužitím takto podávaných informací, ručí pouze nabízející těch stránek, na které je odkazováno, ne ten, který na tyto stránky odkazuje.

 

Ochrana dat

S veškerými daty, která v souvislosti s těmito stránkami svěříte Hospodářské zprostředkovatelské kanceláři, budeme zacházet s největší péčí a pod dohledem zákonných opatření. Zavazujeme se k tomu, že s vašimi údaji budeme nakládat přísně důvěrně, chránit je před jakýmikoliv nezákonnými zásahy, a používat je pouze k tomu určenému účelu. Při zveřejňování interních statistik pak budeme data sdružovat tak, aby nebylo možno jednotlivé osoby identifikovat. Data budou ukládána elektronicky.

Autorské a obchodní právo

Tato internetová stránka a její veškerý obsah jsou chráněny jak autorským tak živnostenským právem.  Kopie, ukládání, přenos nebo změny zde zveřejněného obsahu je možno pouze za výslovného souhlasu Hospodářské zprostředkovatelské kanceláře.